We have changed the name of the company CARSO pharm d.o.o. to Salus International d.o.o.

Employment

Our young team is always open to new opportunities. We encourage flexibility and strengthen the collective spirit, as well as constantly look after the professional development of our employees.

Check out vacancies and become part of our dynamic team.

There are currently no vacancies available.

DELOVNO MESTO: Regionalni direktor marketinga in prodaje

Za zaposlitev na delovnem mestu Regionalni direktor marketinga in prodaje, ki bo pokrival trženje medicinskih pripomočkov, iščemo ambicioznega sodelavca z dobrimi organizacijskimi sposobnostmi, usmerjenostjo v doseganje visokih ciljev, s podjetniškim duhom in usmerjenostjo v reševanje izzivov in iskanje inovativnih rešitev.

Obseg dela:

 • vodenje sektorja Marketing in Prodaja na ravni regije
 • skrb za ravnovesje med aktivnostmi usmerjenimi v dolgoročni razvoj podjetja in aktivnostmi, ki prinašajo kratkoročne rezultate
 • vzpodbujanje in nagrajevanje koristnih idej in inovacij zaposlenih
 • pozicioniranje izdelkov na trgih regije glede na tržne razmere in konkurenco
 • iskanje sinergijskih učinkov med trgi v regiji ter usklajevanje strategij trženja po državah
 • skrb za proces upravljanja s priložnostmi
 • načrtovanje in nadzor izvedbe marketinških kampanj v skladu z letnim marketinškim načrtom
 • razvoj dolgoročnih partnerskih odnosov z naročniki, ki temeljijo na medsebojnem razumevanju in spoštovanju
 • zagotavljanje proaktivne prodaje izdelkov in storitev glede na tržne razmere
 • analiza pridobljenih informacij, definicija izziva oz. problema naročnika ter predlaganje idej o možnih rešitvah
 • potrjevanje predlogov strategij za realizacijo ugotovljenih prodajnih priložnosti
 • sodelovanje pri pogajanjih s potencialnimi kupci
 • nadzor procesov nabave in pridobivanja blaga
 • pogajanje s podizvajalci za čim ugodnejšo ponudbo storitev in blaga
 • potrjevanje analize tveganja za posameznega podizvajalca
 • obvladovanje tveganj pri sodelovanju s podizvajalci
 • spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podizvajalcev

 

Od vas pričakujemo:

 • zaželena smer: medicina, farmacija,
 • ostale univerzitetne naravoslovne smeri,
 • VI. stopnja izobrazbe
 • minimalno 3 do 5 let delovnih izkušenj s področja marketinga in prodaje zdravil 
 • izkušnje pri organiziranju in izvajanju izobraževanj za zdravnike,
 • samostojnost in proaktivnost,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • poznavanje sistema in organiziranost delovanja bolnišnic in zdravstvenih ustanov,
 • dobre komunikacijske in prodajne sposobnosti, veščine javnega nastopanja,
 • dobro poznavanje računalnika (Outlook, Microsoft Office – Excel, Word, PowerPoint),
 • vozniško dovoljenje B kategorije

 

Nudimo vam:

 • možnost poslovnega in osebnega razvoja,
 • delo v dinamičnem in stabilnem poslovnem okolju,
 • stimulativno nagrajevanje,
 • zaposlitev za nedoločen čas
 • službeno vozilo

 

Prošnjo z življenjepisom in podrobnim opisom delovnih izkušenj pošljite najkasneje do 4.12.2020 na elektronski naslov career@carsopharm.com.

Employment – CARSO pharm

Contact

Want to know more? Get in touch by writing to career@carsopharm.com.