Spremenili smo naziv podjetja CARSO pharm d.o.o.Salus International d.o.o.

Skladnost poslovanja

Naša trdna korporativna kultura skladnega ravnanja temelji na Kodeksu ravnanja


Kodeks ravnanja poudarja politiko ničelne tolerance do podkupovanja ter drugih dejanj posameznikov ali družb, ki lahko negativno vplivajo na ugled Skupine Salus ali so nedopustna s pravnega, moralnega ali etičnega vidika in opredeljuje osnovna načela sprejemljivega ravnanja tako za zaposlene kot tudi za ponudnike storitev.

Skladnost poslovanja – CARSO pharm

Že pol stoletja je eno naših glavnih vodil ohranjanje dolgoletne tradicije osebne in poslovne integritete, sledenje najvišjim moralnim in etičnim standardom ter ravnanje v skladu z zakonodajo, drugimi predpisi, internimi akti, kakor tudi mednarodnim in nacionalnim kodeksom farmacevtske industrije in industrije medicinskih pripomočkov.